browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Articolele-mi ştiinţifice

Posted by on July 16, 2014

1) Cartografia – Arta de a obli Pământu’ (Manual de cartografie)

2) Ioannis Komninos autorul hărţii Valahiei de la 1700; Dimitrie Cantemir primul român care a
realizat o hartă pentru un teritoriu locuit de români (Constantin Cantacuzino nu e primul cartograf român!)

3) Mapa politico del mundo: entidades no representadas o representadas inadecuadamente (Harta politică a lumii: entităţi nereprezentate sau reprezentate inadecvat)