browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Regatul Nepăsător (Gepid) al Transilvaniei

Posted by on July 8, 2018

Gepizii sunt menţionaţi ca popor germanic, stabilit în nordul Poloniei actuale (2019), de către Tacitus în a sa Germania (98).

Dintre nomazi se remarcă gepizii, fiind primii care la 454 vor pune bazele unei Regat: Regatul Gepid al Transilvaniei. Gepid = lent, nepăsător (ardelean).

sursa pozei

Gepizii vin din Scandinavia conduşi de Fastida şi se bat cu goţii pentru ceea ce azi este Moldova, la anul 248 – conform lui Kurdt Horedt. Istvan Bona susţine că bătălia dintre gepizi şi goţi a avut loc în ceea ce azi este Ardealul, la anul 290.

Istoria Augustină, spune că Împăratul Probus (276 – 282) ia prizonieri de război gepizi, pentru a îi duce în Balcani.

Un panegric proslăvitor al Împăratului Maximian, rostit la 1 aprilie 291, informează cum luptau gepizii cu tervingii şi vandalii. Învingându-i se stabileau în întreaga Transilvanie. Cultura Sântana de Mureş serveşte mărturie aşezării nepăsătorilor în Ardeal.

Iordanes consemnează victoria regelui ostrogot Thorismund, asupra nepăsătorilor din Ardeal, la 405. Un tezaur găsit în Şimleul Silvaniei este considerat nepăsător. Se asumă că după pierderea suferită în faţa ostrogoţilor, gepizii şi-au ascuns comorile aici.

Attila recunoaşte pe Ardaric ca Rege al Gepizilor, ca imediat după moartea sa, Ardaric să tăbăcească hunii pe râul Nedao, obţinând autodeterminare deplină şi atotcuprinzătoare; nemaifiind umil plătitor de biruri şi tribut. Ardaric stabileşte un temeinic şi trainic regat.

Autenticitatea Regatului Nepăsător este dată de recunoaşterea incredibilă de care se bucura din partea Romei: Împăratul Marcian, le solicită alianţa, plătindu-le 45 de chile de aur pe an, în schimbul aceasteia. Astfel avem a face cu primul regat de pe cuprinsul teritoriului dintre Nistru – Tisa – Dunăre.

Continuitatea nepăsătorilor se consumă între 454 şi 567. O grozăvie de 113 ani! Continuitate carpato-isterică.

Conform lui Iordanes, Ardaric a impus Imperiului Roman plata celor 45 de chile de aur, ca tribut, promiţându-le că se mulţumeşte cu Ardealu’ şi că n-o să-l mânce-n fund să îşi lărgească teritoriul. Lui Ardaric i-au urmat: Gunderit, Traustila, Trasaric, Mundonus, Elemund, Turisind şi Cunimund.

Tezaurile descoperite la Apahida şi Someşeni îi fac pe nepăsători cei mai prosperi gospodari ai secolului 5.

La 473 nepăsătorii ocupă Sirmium-ul ostrogoţilor (Sremsca Mitroviţa), iar la 537 Singidunum (Belgrad), atingând apogeul.

Cunimund bate monezi de aur, ce au supravieţuit până în zilele noastre (poza de sus). Decebălică avea ciocan potent în bătutu’ monezilor? Continuitatea, iar.

La 567 nepăsătorii sunt înfrânţi de o alianţă avaro-lombardă.

Site-uri arheologice nepăsătoare: Vlaha (Cluj), Noşlac (Alba), Brateiu (Sibiu), Şeica Mică (Sibiu), Turda (Mormântul Frankiska), Apahida, Freidorf (Timişoara).