browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Marca Avarei Panonii de Jos Slavone

Posted by on April 29, 2018

Amân pentru ultima oară Regatul Nepăsător al Transilvaniei, deoarece mai am pacient un alt mit, cel xerox arheologic  slavon, al avarilor.
Istoriografia avarofilă, spune că la 557 Iustinian I contractează 20 000 războinici ca să îl scape de sabiri, cutriguri şi anţi.
În exact aceelaşi interval temporar Procopius menţionează slavonii, despre care spune că erau în aşa mare număr că nu mai creştea iarba pe unde treceau.
Bayan I, general militar al presupuşilor avari, luptă în nordul Serbiei de azi, la Sirmium; în timp ce nenumărabilii slavonii ocupă Peloponezul.
Bayan îi bate pe gepizi la 567. Înainte de a îi bate pe gepizi era liderul unui contingent aflat în slujba împăratului roman. Acest contingent era reprezentat de supravieţuitorii lupte ce o pierduse cu francii lui Sigebert I.

Coincidenţa face ca Bayan să meargă în Peloponez, la fel ca slavonii.
Lipseşte orice menţiune legată de limba sau originea presupuşilor avari.
La 592 împăratul bizantin Maurice l-ar ataca pe Bayan în Balcani, după care nu se mai aude nimic de Bayan.

Aceste banale menţiuni, scot slavonii pentru 500 de ani din istoria Europei Est-Sudice, şi trânteşte pe hărţile istoriografiei Youtube-ului Google-esc un pretins imperiu avar ce se întinde din Franţa, la Volga !!!

La 626 o coaliţie slavono-avară atacă Bizanţul. Cimitirele avare fiind identice cu cele slavone, treaba e oablă.
Concluzionăm concret: Priscus, la 463 pomenise o delegaţie de saraguri, urogi, unoguri şi avari ce solicita Bizanţului o alianţă, motivând că au fost alungaţi din locurile ce le inhabitau, de către sabiri. Aşadar, nicidecum, Iustinian nu îi plătea pe avari, ca să îl apere de sabiri!
Azi, avarii inhabitează Dagestanul Federaţiei Ruse. Înaintaşii lor au avut un hanat în Caucazi, care e menţionat ca aliat al hazarilor şi ca victimă a mongolilor.
Mai mult, un Bayan, mort la 690 e regele Bulgarii Vechi.
Acesta fu avaru” levier al continuităţii moghiorilor….
Avarii sunt menţionaţi din nou în Panonia, ca învinşi ai francilor în 796, aşadar în cel mai bun caz le putem atribui un teritoriu de dimensiunile Principalităţii Panoniei de Jos, între anul 567 al presupusului Bayan nebulgar şi acest 796; asta în pofida arheologiei ce îi contopeşte cu slavonii.