browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hanatul Sloven

Posted by on May 14, 2018

Orice entitate statală va arbora un nume al teritoriului controlat. De exemplu, numele oficial al paşalâcului oltenilor şi miticilor a fost timp de 500 de ani Ungrovlahia. Moldovenilor li s-a făcut milă de mitici şi şi-au zis să îi ia în horă, ca astfel să îi scape de numele de ungrovlahi. Astfel, a luat naştere Principatele Unite ale Valahiei şi Moldovei. Pe atunci, Transilvania era Principat de 300 de ani, neunit, necordit, necoclit. Doar aşa, pe coama lui.

De ce Ungrovlahia? Deoarece atâta timp cât eşti paşalâc otoman, singuru’-ţi nume legitim îţi este cel al bisericii: Mitropolia Ungrovlahiei. Cu atât mai mult cu cât biserica era adevăratul parlament.
Numele live întotdeauna a fost conferit de către pătura guvernatoare.
Păturile guvernatoare variază plăcerea conducerii în multe forme:
-mantia fină a familiei imperiale: Anjou şi Habsburg sunt familii ce deţineau Regatul Moghior – iar nu Regatul Moghior deţinea Transilvania. Moghiorii contemporani fiind mai smart ca oligofrenii dacopaţi, se fac că nici ei nu ştiu istorie.
-clică oportunistă paşoptistă (vome, lepre, mitici) ce răscoală masele prezentându-le istorii distorsionate. Aceste istorii ar fi argumente pentru schimbarea organizării sociale, ca astfel teleormănenii să ia decizii pentru mine, ardeleanul. Dar cu analfabeţii de rumâni ce să şi discuţi? Le dai filme.
-etici invadatori – singura modalitate etică de a ocupa un teritoriu este aceea de a spune a priori: nu există etică, doar putere, cel mai puternic va guverna, noi suntem mai puternici, a venit vremea noastră, aşadar pregătiţi-vă a devenii obghiele. Da, drepturile sunt deasemenea iluzii, dreptatea o merită doar cel puternic.
Să începem tema slavonilor secolului şase. În toată istoriografia Google teritoriile atestate arheologic şi istoric ca locuite de slavoni sunt atribuite unor imperii şi hanate fictive (hun, avar).
Procopius este primul ce menţioneată slavonii (sclavoi, sclavenoi, sclavinoi). Iordanes îi menţionează şi el, ca sclaveni. Mai apoi sunt menţionaţi de Teofilact. Toate aceste 3 menţiuni sunt din timpul lui Iustinian I (527 – 565).
În cele mai vechi manuscrise ce ne-au parvenit de la aceştia, autonimul utilizat de slavoni este sloveni.
Procopius, ne spune că slavonii (utilizez termenul slavoni, pentru a nu se face confuzie între numele general a tuturor triburilor slavone şi cetăţenii contemporani ai statului sloven), credeau într-o singură deitate, Perun – Făuritoarea Luminii. Notă: Autorul acceptă decât deităţi de sex Feminin.
Până să întemeieze primele lor formaţiuni statale, slavonii erau parte a unor confederaţii multi-etnice precum cele gote.
În secolul 6, fântânile bizantine pomenite mai sus, spun că slavonii s-au stabilit la nord de Dunăre, în aşa mare număr că nu mai creştea iarba.
La 631 comerciantul franc Samo, ca lider militar slavon, învinge proprii franci la Wogastisburg formând primul stat slavon – în Cehia actuală.
Slavonul Askold atacă Constantinopolele, pe cale maritimă în 863.
Ruşii la zidurile Constantinopolelui în Cronica lui Radzivill. Sursa
Patriarhul bizantin Fotius, anunţă la 867 că ruşii au acceptat creştinismul, ca la 874 să menţioneze un prim arhiepiscop rus.
În secolul IX (864), ţarul neslavon – bulgar, Boris I înlocuieşte alfabetul glagolitic cu cel chirilic. Acesta este alfabetul oficial al imperiului său, al bisericilor şi cancelariei capitalei Prislav (Nufăru, Tulcea). Prislav devenise capitala Imperiului Bulgar la 893. Cei mai de seamă cărturari ai culturii chirilice au fost Naum de Prislav, Ioan Exarhul, Constantin de Prislav şi Ţrinorizâţ Hrăbaru. Vorbim despre Roma scrierii răsăritene. Vorbim despre redescoperirea culturii noaste, după ce aceasta a fost târâtă prin mocirlă în ultimii 150 de ani de către ungrovlahi. Ăştia, sute de ani şi-au zis ungrovlahi, au reprezentat Vlahia dinspre unguri, şi s-au considerat capabili de gândit.
În 907 ruşii atacă iar Constantinopolele, conduşi de Oleg. Obţin două tratate comerciale ce asigurau neimpozitarea produselor ruseşti. Tratatele sunt semnate la 907 şi 911.
În 941 Igor atacă Constantinopolele cu o flotă de 10 000 nave (Sursa – Liutprand al Cremonei).
În 944 Igor atacă Grecia dar e îmbunat de milogeala şi tributul trimis de împăratu’ bizantin. Evidenţă mai serioasă a apartenenţei Moldovei şi Ungrovlahiei la Imperiul Rus Kievan, poate exista?
La 950, împăratul bizantin Constantin 007 Porfirogenitus, scrie despre comerţul ce îl purta cu ruşii, pe Nistru!
Cronica lui Constantin Manases – Intrarea lui Sviatoslav în Balcani Sursa
Prislav (astăzi comuna Nufăru, Tulcea), capitala Imperiului Bulgar, devine capitala Imperiului Rus Kievan, la 967, odată cu ocuparea Moldovei, Ungrovlahiei şi Dobrogei, de către Sviatoslav.
Sviatoslav primieşte 6820 de chile de aur din partea împăratului bizantin, pentru a se retrage din teritoriile cucerite la sudul Dunării. Curia Han, liderul peceneg îl asasinează pe Sviatoslav în 972.
Următorul han peceneg de care avem cunoştiinţă, Metiga, la 988 este aliat al ţarului rus Vladimir I. Putem asuma că Metiga era liderul unui contingent de mercenari. Mai apoi e consemnat Cuciuc Han, despre care se spune că l-a slujit pe Vladimir I cu o inimă pură contribuind la înfrângerea proprilor pecenegii la 995 şi la redobândirea capitalei Prislav.

În 1043 Iaroslav Înţeleptul, atacă Bizanţul (Historical Dictionary of Ukraine – p 767). Domnia ţarului Iaroslav Înţeleptul e considerată a fi intervalul temporar cel mai prosper al Imperiului Rus Kievan.

Între 1141 – 1205, Principatul Haliciei, parte a Imperiului Kievan Rus, deţine Moldova:
Iaroslav Osmomisi, învinge în 1153, în bătălia Siretului, pe prinţul Iziaslav. Adică ruşii nu doar erau bine stabiliţi în Moldova, dar o şi împărţeau cum voiau? Bă, singuru’ bai e că nu o împart întregind-o. Poiate ghei precum Emineasca şi curentul naţionalist au divizat Moldova, că Dacia Romana era în Oltenia, bă!
Dacă în loc de a diviza un teritoriu, pentru a îl vampiriza de impozite, învăţământul ar fi bilingv? Da, 2 alfabete, ne-ar face urmaşii sclipitori! Cu atât mai mult cu cât alfabetul chirilic e unul bulgar. Nu divizaţi Moldova, petreceţi timp cu copiii, învăţaţi-i toleranţa şi 2-3-4-şpe limbi străine. Pacea presupune diversitate. Fanatismul nu va avea pace vreodată.
În 1165 Andronicos, verişorul împăratului bizantin Manuel I Komnenos, evadează din captivitatea vărului său, adăpostindu-se la curtea lui Iaroslav. Manuel, caută servil împăcarea şi bunăvoinţa lui Iaroslav. Acest eveniment arată forţa ce o reprezenta Imperiul Kievan Rus şi reconfirmă faptul că ocupa autoritar Moldova şi Ungrovlahia.
La 1174 cneazul Andrei îşi trimite fiul David, la Bârlad. Şah mat, Cuza! Auzi bă, Alexăndrel, la Bârlad iarba e bună, sic.
La 1200 Igor Sviatoslavici, ginerele lui Iaroslav Osmomisi, reocupă teritoriile de la nord de Dunăre învingând cumanii, ca la 1202 să moară de sabie cumană.
Roman al Haliciului (Galiţiei) ocupă Kievul în 1204, devine ţar al Imperiului Rus Kievan, se căsătoreşte cu o nepoată de-a împăratului bizantin Alexios III, realizează comerţ pe Nistru şi formează o alianţă de apărare împotriva cumanilor. În acest timp Moldova e parte a Imperiului Rus Kievan.
Cruciada vest-europeană (1204) ruinează Constantinopolele şi comerţul Imperiului Rus Kievan, asta pune sfârşit ocupaţiei ruseşti a Moldovei.
Bosniacii, pomacii şi goranii sunt slavoni din Balcani ce au adoptat islamismul.